Kontakt

Dyrektor ds. Administracji
Magdalena Musiał
tel: 539-000-700
administracja@grupaslabek.eu

Centrum Kartuska sp. z o.o.
ul. Kartuska 214
80-122 Gdańsk
REGON: 369202870, NIP: 5833280836
KRS: 0000712580
Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 ZŁ